Welkom op de website van Kindcentrum De Regenboog!

Op onze website vindt u een uitgebreid scala aan informatie over onze school. Zo informeren wij u bijvoorbeeld in de schoolgids, die op deze website is opgenomen, over onze onderwijsvisie.

regenboog schoolfoto

Ook vertellen wij u uitgebreid over onze activiteiten binnen en buiten de school, over het IKC (Integraal KindCentrum) waarvan wij deel uitmaken, over de medezeggenschapsraad, de oudervereniging  en de leerlingenraad.

Tevens informeren wij u over de zorg voor kinderen met  leerproblemen, maar ook geven we tekst en uitleg over de extra zorg voor de kinderen die bovengemiddeld presteren.

Lees meer…

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt u natuurlijk altijd een e-mail sturen naar Kindcentrum De Regenboog of het contactformulier invullen.