klachtenregeling

De meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken op school zullen in onderling overleg tussen ouders, leerkrachten en de schoolleiding op een goede manier afgehandeld kunnen worden. Indien klachten niet naar volle tevredenheid van ouders/verzorgers afgehandeld zijn, kan men een beroep doen op de contactpersonen van De Regenboog.

Onze contactpersonen zijn de heer Theo Tousain (leerkracht groep 7) en vanuit de oudergeleding mevrouw Houria Saghou (06-18605075).

Voor klachten op het gebied van seksuele intimidatie, discriminerend gedrag, agressie, geweld en pesten kunnen zij u eventueel doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon van de GGD West-Brabant te Breda, telefoon 076-5282241 (Centraal secretariaat van de afdeling Jeugdgezondheidszorg)

Indien u een klacht heeft van andere aard dan kunnen onze contactpersonen u verwijzen naar de bovenschoolse vertrouwenspersoon van OBO West-Brabant.
Dit is de heer Johan van Gils. De heer Van Gils is telefonisch bereikbaar op nummer 076-5933894 en mobiel op het nummer 06-57988095. Per e-mail is de heer Van Gils bereikbaar op het volgende adres: j_v_gils@ziggo.nl  (lage streepjes voor en achter de _v_)