leerlingenraad

Sinds 10 jaar kent De Regenboog een leerlingenraad. Dat betekent dat vertegenwoordigers uit de groepen 5 t/m 8 driemaal per schooljaar met de directeur en de plaatsvervangend directeur van de school aan de gesprekstafel schuiven.
De vertegenwoordigers van de verschillende groepen zijn door hun klasgenoten tijdens een verkiezing gekozen.
Dit schooljaar zitten in de leerlingenraad:
groep 5 meneer Johan: Yasser Rifi
groep 6: juf Marie-Claire/juf Petra Makkink: Julia Nieuwlaat
groep 6: meneer Kees/juf Petra de Bruine: Milou van Voorst
groep 7: meneer Theo: Ward van der Zanden
groep 7/8 van juf Anneke en meneer Paul: Bo Visser
groep 8 van meneer Guido: Casper den Engelsman

De leerlingenraad is ingesteld omdat de school het niet meer dan vanzelfsprekend vindt dat er een luisterend oor is voor de grootste groep binnen de school, namelijk de leerlingen.
Met de kinderen van de leerlingenraad bespreekt de directie van de school de meest uiteenlopende zaken. Het blijft uiteraard niet alleen maar bij praten, want waar acties ondernomen moeten worden, gebeurt dat natuurlijk ook.

Wat heeft de leerlingenraad de afgelopen jaren onder andere gerealiseerd op De Regenboog?
– plasstickers in de wc’s
– afspraken gemaakt,  zodat fietsen in de stalling niet beschadigd worden
– goed speelmateriaal tijdens de pauzes
– het gras wordt gemaaid buiten de lesuren i.v.m. geluidsoverlast
– meegedacht met de renovatie van de schoolpleinen

De opsomming hierboven is slechts een greep uit hetgeen tijdens het overleg met de leerlingenraad besproken wordt, maar het geeft wel een aardige indruk van de inhoud van dit overleg.
Zowel de directie van de school als de vertegenwoordigers van de klassen ervaren de leerlingenraad als een waardevol fenomeen binnen De Regenboog.

Hieronder vindt u de verslagen van de bijeenkomsten van de leerlingenraad van dit schooljaar.

verslag bijeenkomst leerlingenraad 19 september 2017

verslag bijeenkomst leerlingenraad 19 juni 2018