leerlingenraad

Sinds 12 jaar kent De Regenboog een leerlingenraad. Dat betekent dat vertegenwoordigers uit de groepen 5 t/m 8 driemaal per schooljaar met de directeur en de plaatsvervangend directeur van de school aan de gesprekstafel schuiven.
De vertegenwoordigers van de verschillende groepen zijn door hun klasgenoten tijdens een verkiezing gekozen.
Dit schooljaar zitten in de leerlingenraad:
groep 4/5: juf Kim/juf Anja: Colin Eikenboom/Valentijn Wilschut
groep 5 meneer Johan: Fenne Wijnings/Bink de Veth
groep 6: juf Marie-Claire/juf Petra Makkink: Ymke Verboeket/Luca van Dijk
groep 7: meneer Kees/juf Petra de Bruine: Ishak Darrs
groep 7: meneer Theo: Floortje Houweling
groep 8 van juf Anneke en meneer Paul: Matthew Groeneveld
groep 8 van meneer Guido: Jan van Heeswijk

De leerlingenraad is ingesteld omdat de school het niet meer dan vanzelfsprekend vindt dat er een luisterend oor is voor de grootste groep binnen de school, namelijk de leerlingen.
Met de kinderen van de leerlingenraad bespreekt de directie van de school de meest uiteenlopende zaken. Het blijft uiteraard niet alleen maar bij praten, want waar acties ondernomen moeten worden, gebeurt dat natuurlijk ook.

Wat heeft de leerlingenraad de afgelopen jaren onder andere gerealiseerd op De Regenboog?
– plasstickers in de wc’s
– afspraken gemaakt,  zodat fietsen in de stalling niet beschadigd worden
– goed speelmateriaal tijdens de pauzes
– het gras wordt gemaaid buiten de lesuren i.v.m. geluidsoverlast
– meegedacht met de renovatie van de schoolpleinen

De opsomming hierboven is slechts een greep uit hetgeen tijdens het overleg met de leerlingenraad besproken wordt, maar het geeft wel een aardige indruk van de inhoud van dit overleg.
Zowel de directie van de school als de vertegenwoordigers van de klassen ervaren de leerlingenraad als een waardevol fenomeen binnen De Regenboog.

Hieronder vindt u de verslagen van de bijeenkomsten van de leerlingenraad van dit schooljaar.

Klik hier voor het verslag van de bijeenkomst van 18 september 2018.

Klik hier voor het verslag van de bijeenkomst van 5 februari 2019.