ouderinformatie en rapportage

Wij vinden het erg belangrijk dat ouders belangstelling hebben en houden voor de school. Wij proberen u daarom steeds zo goed mogelijk te informeren. Voor de informatieverstrekking aan onze gezinnen maken wij gebruik van “Parro”; een beveiligd communicatiemiddel tussen school en ouders.

Iedere groepsleerkracht beschikt over een account van zijn/haar groep, waarmee alle gezinnen van die groep bereikbaar zijn. Informatie die specifiek voor die groep bedoeld is, komt via het klassenaccount bij elk gezin terecht. Ook deze communicatie tussen groepsleerkracht en ouders/verzorgers van de groep verloopt via “Parro”.

Daarnaast hanteren we op onze school een gesprekkencyclus, waarbij de ouders/verzorgers en de leerkrachten elkaar in de klas van hun kind(eren) treffen.  Onder andere de kennismakings-, voortgangs-, rapport-  en verwijzingsgesprekken maken deel uit van de gesprekkencyclus. Voor deze besprekingen kunt u zichzelf inplannen met behulp van “Parro”. U kiest het moment dat voor u het gunstigst uitkomt.

Wij hechten veel waarde aan een goed contact tussen de ouders en de school. Daarom geven wij ook aan dat het niet nodig is om het bespreken van belangrijke en/of urgente zaken te laten wachten tot de voortgangs- en rapportbesprekingen. U kunt hiervoor meteen contact opnemen met de klassenleerkracht van uw kind. Zo zal de klassenleerkracht ook met u tussentijds contact opnemen als de meneer of juffrouw van uw kind dat nodig vindt.