overblijven

Op onze school wordt de mogelijkheid geboden om uw kind op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag te laten overblijven. De tussenschoolse opvang (TSO) wordt op De Regenboog verzorgd door Stichting Kinderopvang Oudenbosch.
Tussen 12.00 uur en 12.25 uur eten en drinken de overblijvers. Daarna gaan de kinderen buiten spelen. Bij slecht weer kunnen de kinderen binnen spelletjes doen. Zowel het eten en drinken als het (buiten) spelen gebeurt onder toezicht van de overblijfkrachten. Om 13.00 uur nemen de leerkrachten van de school het toezicht weer over.

Klik hier als u wilt weten hoe u uw kind kunt aanmelden voor de TSO of als u nadere informatie over het overblijven wilt lezen.

Klik hier als u het huishoudelijke reglement van de TSO wilt inzien.