schoolkalender

Elk schooljaar ontvangt ieder gezin van onze school een schoolkalender.
Heel veel praktische zaken worden in de schoolkalender vermeld, zoals afspraken over het halen en brengen van de kinderen en het parkeren rond de schoolgebouwen, welke afspraken er bestaan over het gebruik van de fietsenstallingen en hoe het vieren van verjaardagen op De Regenboog geregeld is.

Naast deze algemene informatie vindt u ook een overzicht van alle maanden van het schooljaar in de kalender. Veel belangrijke gebeurtenissen hebben wij voor u al in deze kalender geplaatst, zodat u bijvoorbeeld  weet  waar de studiedagen in het schooljaar gepland zijn en uw kind dus een extra vrije dag heeft.
In de loop van het schooljaar geven wij nog meer belangrijke data aan u door, die u op de kalender kunt bijschrijven. Zo houdt u mooi overzicht over alles wat er zich op De Regenboog afspeelt.

Klik hier om onze schoolkalender in te zien.

Voor belangstellenden hebben we enkele kalenders in de leeskast in de grote hal gelegd. U mag een exemplaar meenemen.