schooltijden

De schooltijden van De Regenboog:
Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag:
08.45 uur tot 12.00 uur
pauze van 10.15 uur tot 10.30 uur
13.15 uur tot 15.30 uur

Woensdagmiddag zijn alle kinderen vanaf 12.00 uur ’s middags vrij.

’s Morgens om 08.30 uur gaat de deur van de school open en de eerste bel is dan te horen op het schoolplein. Alle juffen en meneren zijn dan in de klas. Voor de ouders met  kinderen op de hoofdlocatie geldt dat ze afscheid nemen bij de deur van het klaslokaal en daarna naar buiten gaan. Om 08.40 uur gaat de tweede bel. Alle ouders die dan nog binnen zijn, gaan naar buiten. Om 08.45 uur starten de lessen.

Wekelijks is er een “vrije inloop”, namelijk op woensdag. Alle ouders van het hoofdgebouw, mogen dan met hun kinderen naar de eigen klas om  werkjes en schriftjes te bekijken, tot de bel gaat om 08.40 uur. Voor de groepen op de dependance (groep 6 t/m 8) geldt ook op woensdagochtend een inloop tussen 08.30 uur en 08.40 uur.
Omdat de kinderen van groep 1 op woensdag vrij zijn, is de “vrije inloop” van groep 1 – 2 op vrijdagochtend.

Wat  het binnenkomen op de dependance betreft geldt de volgende afspraak. Om 08.40 uur gaat de bel en de leerkracht gaat de kinderen op het schoolplein halen. Om 08.45 uur beginnen de lessen.

Ouders die hun kind(eren) komen halen, dienen buiten het schoolgebouw te wachten.

Komt u a.u.b. niet te vroeg!

Bij het uitgaan van de school wordt alleen de poort aan de achterzijde van de huizen langs de Spoorlaan gebruikt. De grote poort bij de Moergang blijft dus gesloten. Kinderen die hun fiets moeten halen uit de fietsenstalling gaan te voet naar die uitgang. Het is niet de bedoeling dat er na schooltijd gespeeld wordt in de de zandbak en op het speeltoestel i.v.m. het overzicht voor de leerkrachten.

’s Middags moeten alle kinderen van alle groepen buiten blijven tot de bel gaat.
In de rij gaan de kinderen met hun leerkracht naar binnen.
Voor alle groepen is dit om 13.15 uur.

Stuur uw kinderen die zelfstandig komen, niet te vroeg naar school. Een kwartiertje voor aanvangstijd is vroeg genoeg.

Wij willen u vriendelijk verzoeken bij het wegbrengen en ophalen van uw kind rekening te houden met de verkeersveiligheid van de kinderen. Parkeer uw auto even in de parkeervakken. Regelmatig surveilleren wij rond de school voor en na schooltijd om automobilisten die geen gehoor geven aan ons parkeerverzoek hierover aan te spreken.