team

Onze school telt ruim 20 leerkrachten, die de dagelijkse zorg voor de 12 groepen van de school op zich nemen. Een aantal leerkrachten is gespecialiseerd op een bepaald vakgebied. Zo hebben wij twee gedragsspecialisten, een taal- en twee rekenspecialist in ons team. Zij kunnen leerkrachten adviseren indien zij vragen hebben op deze gebieden.

Onze school ook een ict-specialist. De ict-specialist geeft mede vorm aan het ict-beleid van De Regenboog en ondersteunt het team bijvoorbeeld bij de kennismaking met nieuwe software.

Naast een specialist “hoogbegaafdheid” kent onze school ook 2 specialisten op het gebied van “het jonge kind”. Voor advisering over deze doelgroepen kan elke leerkracht een beroep doen op deze specialisten.

Binnen het team zijn ook leerkrachten die de rol van coördinator op zich genomen hebben. Drie leerkrachten zijn bouwcoördinator en vertegenwoordigen hun bouw binnen het managementteam van de school. Verder beschikt de school over coördinatoren op het gebied van cultuur, techniek, Kurzweil en Arbo.

Naast de groepsleerkrachten zijn ook een directeur, een intern begeleider en enkele conciërges op de school werkzaam.

Een aantal leerkrachten maakt gebruik van de regeling “duurzaam inzetbaarheidsverlof”; zij zijn dus wel eens een extra dagje vrij. Op die dagen nemen vaste invallers de groep over en zorgen ervoor dat alles op rolletjes blijft lopen.