verkeer

Verkeersouder

Kinderen leren van alles op school, maar er is een onderwerp dat soms een beetje op de achtergrond blijft: het verkeer. Leerkrachten nemen de verkeerslessen voor hun rekening. Maar je leert het pas echt in de praktijk, door deel te nemen aan het verkeer. Kinderen doen in de basisschooltijd hun eerste verkeerservaring op. Belangrijk is dat er ouders in de buurt zijn die hierbij helpen en begeleiden.

  • Verkeersouders  organiseren/ondersteunen projecten om kinderen te leren veilig aan het verkeer te laten deelnemen. Denk bijv. aan het project Veilig op de Fiets of de Zichtbaarheidsactie.
  • Zij zetten acties op touw om andere ouders, leerkrachten en leerlingen bewust te maken van verkeersveiligheid, zoals bijv. de actie “Op voeten en fietsen naar school”.
  • Ook kennen zij de loop- en fietsroutes die de meeste kinderen nemen en beoordelen deze door met een ‘verkeersveilig oog’ te kijken of kinderen veilig zelfstandig naar school kunnen komen.
  • Daarnaast onderhouden ze contact met VVN Nederland en de andere verkeersouders van gemeente Halderberge om onder andere het verkeersexamen mee te organiseren.

De Regenboog en het Brabants (Verkeers)VeiligheidsLabel; het BVL

Het Brabants (Verkeers)Veiligheidslabel, het BVL genoemd, is een hulpproject om scholen en de gemeentende helpende hand te bieden om verkeerseducatie te koppelen aan de praktijk van alledag.
Door deelname aan het BVL-project hopen we de verkeerssituatie voor de kinderen en hun begeleiders van onze school zo veilig mogelijk te maken. Het label staat dus voor een uiterlijke waardering voor een geleverde kwaliteitsverbetering op het gebied van de verkeersveiligheid. Al 2 jaar na de oprichting van het project (1997) heeft De Regenboog het felbegeerde label weten te behalen.

Met de verkeerswerkgroep van onze school, bestaande uit leerkrachten en ouders, streven we ernaar om te voldoen aan de hoge eisen die het BVL-label aan ons stelt. Zo worden er bv. fietsoefeningen op het plein of op straat gehouden of is er een verlichtingsactie voor de bovenbouwgroepen. Ook wordt er actie ondernomen om de verkeerssituatie rond onze gebouwen zo veilig mogelijk te maken. Uiteraard is er overleg met de wijkagent om de voortgang hiervan te bespreken.

Ook wordt er gekeken naar de uitvoering en de evaluatie van de verkeerslessen in de groepen 1 t/m 8. Om de 3 jaar komt een adviseur van het BVL De Regenboog bezoeken om te bekijken of we nog aan het kwaliteitslabel voldoen. Tot nu toe steeds met succes; zoveel succes dat we op beide locaties het label behouden hebben.

Onlangs hebben wij afscheid genomen van onze 2 verkeersouders. We zijn naarstig op zoek naar ouders, die een uitdaging zien in de taak van verkeersouder. U kunt hiervoor contact opnemen met de leden van de werkgroep verkeer van onze school; Joop Kouters (0165-330170) of Theo Tousain (0165-314200)