ziekte en verlof

Net als thuis en op het werk zijn hierover ook op school regels en afspraken. Als uw kind door ziekte of andere omstandigheden niet of niet op tijd op school kan komen, wilt u dit dan zelf tijdig doorgeven; een vriendelijk verzoek aan u om dit liever niet via broer, zus of een vriendje te laten doen. Telefonische ziekmeldingen kunt u doorgeven aan de conciërge of de leerkracht die de telefoon opneemt. Vanaf 08.00 uur zijn wij telefonisch te bereiken op de volgende nummers:

Hoofdgebouw: 0165-330170
Dependance: 0165-314200.

Voor verlofaanvragen maken we op De Regenboog gebruik van een formulier. Dit verlofformulier is voorzien van een toelichting, waarin aangegeven wordt aan welke voorwaarden voldaan moet worden om in aanmerking te komen voor het aangevraagde verlof. Het verlofformulieren is verkrijgbaar bij de groepsleerkracht van uw kind(eren). Wij verzoeken u vriendelijk om verlofaanvragen tijdig in te dienen.
Het is aan te raden, indien u buiten de normale schoolvakanties verlof wilt aanvragen, een werkgeversverklaring bij te voegen. De (plv.)- directeur zal uw verzoek beoordelen en u met opgave van redenen antwoorden.

Dit is een heel formeel verhaal, maar de ervaring heeft geleerd dat de verzoeken om verlof toenemen. Als school vinden wij dat alleen in uitzonderlijke situaties verlof verleend kan worden. Voor de niet-leerplichtige 4- jarige geldt dit niet, maar we verwachten wel dat u ons in geval van afwezigheid tijdig informeert.