zorg

Soms heeft een leerling extra hulp nodig, omdat de leerling moeite heeft met het goed opnemen van de leerstof. Ook zijn er kinderen die juist bijzonder goed kunnen leren, of leerlingen die de leerstof wel beheersen maar juist met sociale en/of emotionele problemen kampen.

Dat betekent dat een leerkracht goed moet kunnen omgaan met de verschillen in een groep. In principe wordt alle extra hulp in de klas gegeven door de groepsleerkracht, maar soms is er speciale hulp van buiten de groep nodig. Bijvoorbeeld sociale vaardigheidstraining of remedial teaching.

Onze school heeft één gekwalificeerde interne begeleider, die o.a. belast is met het coördineren van de zorg voor de leerlingen binnen de school. Verder beschikken we o.a. over twee gedragsspecialisten, één hoogbegaafdheidspecialist, 2 rekenspecialisten en één taalspecialist.

De directie, de intern begeleider en drie leerkrachten (bouwcoördinatoren) vormen het zorgteam. Dit team komt zes keer per jaar bij elkaar om de zorg binnen de school te bespreken.

Klik hier als u meer wilt weten over ons leerlingvolgsysteem (LOVS), de interne begeleiding, ernstige leesproblemen en dyslexie.