piramide: samenwerking tussen oudste peuters en jongste kleuters

In de kleutergroepen werken we met de vernieuwde methode Piramide, een uitgave van de Citogroep. Piramide is een totaalconcept voor kinderen van 3 t/m 7 jaar. Sinds het schooljaar 2005-2006 zijn we een gecertificeerde Piramideschool.

Piramide is een methode waarin alle aspecten van opvoeding en onderwijs aan jonge kinderen zijn opgenomen, van sociaal-emotionele, creatieve tot cognitieve ontwikkeling.

Ook de voorschoolse voorzieningen in Oudenbosch werken met deze methode. Voor de kinderen is dit een groot voordeel: in de kleutergroepen komen zij veel bekende rituelen, symbolen en liedjes tegen. De dagritmekaarten en het planbord zijn hiervan goede voorbeelden.

Piramide kent twaalf thema’s, die bijna allemaal jaarlijks of anders eens per twee jaar aan bod komen. De thema’s worden zoveel mogelijk tegelijk binnen het kindcentrum De Regenboog gepland.

Voorbeelden van thema’s die elk jaar voorkomen: o.a. Feest (Sint en Kerst), Herfst, Lente, Welkom. Thema’s die afwisselend worden gekozen: o.a. verkeer, eten en drinken, kunst.

Alle projecten duren minimaal drie weken en zitten vol met allerlei spelletjes en leergesprekken in een grote of kleinere kring, suggesties voor het inrichten van de huishoek, liedjes en creatieve opdrachten. Er wordt gewerkt met de hele kleutergroep of met een kleiner groepje kinderen tegelijk. De oudste peuters en de jongste kleuters werken dagelijks in kleine groepjes samen. Zij worden hierbij begeleid door een leidster en een leerkracht.

Sommige kinderen hebben extra uitleg en instructie nodig. Zij krijgen dit tijdens de inloop ’s morgens vroeg of tijdens de werkles van de eigen leerkracht. Door deze extra oefening vooraf, kunnen deze kinderen beter meedoen met kringactiviteiten.

Bij elk thema hoort een prentenboek. Dit boek wordt herhaald voorgelezen en wordt uitgespeeld op de spelverteltafel. De inhoud van het boek wordt daarnaast vertaald in een zogenaamde mindmap. Hiermee wordt het verhaal schematisch weergegeven met woorden en plaatjes. Hierdoor ontwikkelen de kinderen hun woordenschat en werken aan hun vermogen om beter kritisch te kunnen luisteren. Dit is een belangrijke stap op weg naar het goed kunnen begrijpen van teksten.