IKC

Sinds het schooljaar 2009 – 2010 is op initiatief van de school een samenwerking van start gegaan met Stichting Kinderopvang Oudenbosch en peuterspeelzaalwerk. Basisonderwijs, peuterspeelzaalwerk en kinderopvang zijn de kernpartners en vormen samen een zogenaamde integraal kindcentrum (IKC).

Er is voor gekozen om alle kernpartners bij elkaar te huisvesten, zodat opvang van en onderwijs aan kinderen van 0 t/m 12 jaar op één locatie mogelijk is. Het basisonderwijs is gehuisvest in de hoofdlocatie van De Regenboog aan de Ruige Hoek. Op ons schoolplein van het hoofdgebouw zijn de units geplaatst, die zowel onderdak bieden aan de kinderopvang als het peuterspeelzaalwerk.

Omdat de kernpartners van mening zijn dat de kracht van het integraal kindcentrum vooral voortkomt uit een goede onderlinge samenwerking is bij het opstarten van het IKC gewerkt aan een zgn. pedagogisch raamplan. In dit plan hebben de kernpartners de eigen visie met elkaar gedeeld en dusdanig op elkaar afgestemd dat er optimaal gewerkt kan worden aan een gezamenlijke pedagogische benadering van de kinderen.

De centrale gedachte waarop het IKC is gebaseerd, is het idee dat kinderen van 0 t/m 12 jaar een ononderbroken ontwikkelingslijn aangeboden kan worden. Van 0 t/m 12 jaar kunnen zij terecht op één plaats. Telkens een nieuwe gewenningsperiode als een kind naar de peuterspeelzaal, de kinderopvang of het basisonderwijs gaat, is nu verleden tijd. De omgeving is voor de kinderen vanaf het begin vertrouwd en dat geldt ook voor de gezichten om hen heen. Het is dus mogelijk dat ze als peutertje hun meneer of juffrouw van groep 8 al kennen. Door de centrale huisvesting is het ook eenvoudig mogelijk dat kinderen bij elkaar op bezoek gaan.

Overleg tussen leidsters van de kinderopvang, peuterspeelzaal en leerkrachten van het basisonderwijs kan nu ook veel directer plaatsvinden, omdat de afstand tussen de verschillende kernpartners letterlijk en figuurlijk veel kleiner is geworden door het opzetten van het integraal kindcentrum.