buitenschoolse opvang

Buitenschoolse opvang

Kinderen van De Regenboog die BSO nodig hebben, worden opgevangen in ons BSO- lokaal op de eerste verdieping van de school. Deze BSO-locatie heet de B2.

Stichting Kinderopvang Oudenbosch biedt op De Regenboog, zowel voor- als naschoolse opvang aan. Daarnaast bieden we opvang aan op studiedagen en in de schoolvakanties.

Onze reguliere openingstijden zijn vanaf 07.15 uur tot aanvang school. En vanaf het einde van de schooldag tot 18.15 uur. Op aanvraag kan dit ook tot 18.30 uur zijn.

Iedere dag bieden we een activiteit aan. Dit zijn activiteiten op het gebied van sport, experimenteren, koken, knutselen, muziek enz.

Ook kinderen die geen gebruik maken van de BSO kunnen hierbij aansluiten.

Bij de B2 kunnen we, naast ons eigen lokaal, gebruik maken van de aula, het spellokaal, het handenarbeidlokaal en de buitenruimte.

Doordat we van deze ruimtes gebruik kunnen maken kunnen we een gevarieerd aanbod aan activiteiten wegzetten voor alle leeftijden.

Samen met basisschool De Regenboog vormen het kinderdagverblijf (inclusief de peuteropvang, voorheen de peuterspeelzaal) en de buitenschoolse opvang een integraal kindcentrum. In de praktijk betekent dit een nauwe samenwerking om er voor te zorgen dat er een goede doorgaande lijn is voor alle kinderen. Beide organisaties maken gebruik van elkaars expertise.

Meer informatie over de buitenschoolse opvang kunt u vinden op onze website www.kinderopvangoudenbosch.nl  Tevens treft u hier onze prijslijst en inschrijfformulier aan.

Wilt u uw kinderen inschrijven voor de BSO, heeft u vragen of wilt u een kijkje nemen bij de B2, neem dan contact met ons op via 0165-320021.

Judith van Dael

Leidinggevende Stichting Kinderopvang Oudenbosch