kindcentrum De Regenboog

Binnen kindcentrum De Regenboog bieden wij dagopvang, peuteropvang en onderwijs aan.

De centrale gedachte waarop het IKC is gebaseerd, is het idee dat kinderen van 0 t/m 12 jaar een ononderbroken ontwikkelingslijn aangeboden kan worden. Van 0 t/m 12 jaar kunnen zij terecht op één plaats. Telkens een nieuwe gewenningsperiode als een kind naar de peuterspeelzaal, de kinderopvang of het basisonderwijs gaat, is nu verleden tijd. De omgeving is voor de kinderen vanaf het begin vertrouwd en dat geldt ook voor de gezichten om hen heen. Het is dus mogelijk dat ze als peutertje hun meneer of juffrouw van groep 8 al kennen. Door de centrale huisvesting is het ook eenvoudig mogelijk dat kinderen bij elkaar op bezoek gaan.

Zowel op de dagopvang als bij de peuteropvang werken we met de methode piramide  in het kader van de Vroeg- en Voorschoolse Educatie (VVE) Dit sluit aan op de methode die gebruikt wordt in groep 1 en 2 van de basisschool. De VVE-thema’s lopen gelijk waardoor de peuters en kleuters vaak samen deelnemen aan activiteiten die georganiseerd worden.

Samen met basisschool De Regenboog vormen de kinderopvang, de buitenschoolse opvang (B2) en de peuteropvang een integraal kindcentrum. In de praktijk betekent dit een nauwe samenwerking om er voor te zorgen dat er een doorgaande lijn is voor alle kinderen. Beide organisatie maken gebruik van elkaars expertise.

De peuter- en dagopvang is gevestigd in een unit welke voldoet aan de eisen zoals deze gesteld zijn voor kinderdagverblijven.

Kom gerust eens binnen lopen als u een kijkje wil nemen of informatie wilt. U kunt natuurlijk ook terecht op onze website: www.kinderopvangoudenbosch.nl of bellen met 0165 320021.

Het is altijd mogelijk een afspraak voor een intake te maken. Wilt u meer informatie over de kosten voor kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang, neem dan gerust contact met ons op.