Onderwijsconcept

Wie zijn wij?
Niet apart, maar samen

De Regenboog is een openbare school. Wij willen met onze school een ontmoetingsplaats vormen voor alle kinderen, ongeacht hun geestelijke en culturele achtergronden. Onze overtuiging is dat wij met elkaar en voor elkaar de verantwoordelijkheid dragen voor de wereld waarin we leven.

Onderwijsconcept:

De Regenboog voert als onderwijsconcept:

Dagelijks adaptief onderwijs, waarbij professioneel ingespeeld wordt op verschillen tussen kinderen (onderwijs op maat)

Directe instructiemodel:

Er wordt instructie aangeboden op basis van de individuele behoefte van de leerling. Daarbij worden de leerlingen bij de taal-lees en rekenverwante activiteiten in drie niveaugroepen verdeeld (drie stromenland). Deze werkwijze sluit nauw aan bij het passend onderwijs.

Coöperatieve werkvormen spelen een centrale rol in onze manier van het aanbieden van onderwijs.

Zorgverbreding: zowel de kinderen aan de ondergrens als de leerlingen die boven het gemiddelde uitsteken, worden op maat bediend. Dat betekent meer tijd en instructie voor de leerling die daar behoefte aan heeft en een gestructureerd aanbod van verrijking voor de meer-en hoogbegaafde leerling (in de reguliere groep en in onze Plusklas).

Ons devies is:
Met zorg en kwaliteit samen bouwen aan de ontwikkeling van ieders talenten.