Plusklas

Meer- en hoogbegaafden

Plusklassen.

In het schooljaar 2014 – 2015 maakte onze school in samenwerking met studenten van de hogeschool beleid ten aanzien van de zogenaamde “plusklassen”. De “plusklassen” zijn bedoeld voor leerlingen die duidelijk behoefte hebben aan een meer dan gemiddeld leerstofaanbod. In de reguliere groepen besteden wij al aandacht aan deze groep leerlingen, maar we waren ervan overtuigd dat er op dit gebied nog groeimogelijkheden waren op onze school. Na het opzetten van onze theoretische onderbouwing van de “plusklassen” zijn we met deze groep van start gegaan in januari 2015. Daarna zijn de plusklassen voortgezet. De plusklassen vinden plaats op dinsdag.

In eerste instantie vonden deze plusklassen uitsluitend plaats in het speciaal hiervoor ingerichte plusklaslokaal op ons hoofdgebouw.
Eind 2015 zijn wij echter gaan samenwerken met onderwijsinstituut Sine (www.sinelab.nl). De kinderen uit de groepen 7 en 8 krijgen in het plusklaslokaal filosofie en thematisch onderwijs en gaan ’s ochtends anderhalf uur naar Sine. Met ingang van schooljaar 2016-2017 werken we samen met OBS de  Boemerang uit Zevenbergen en  OBS de Linde uit Oud Gastel. De kinderen van deze scholen sluiten bij ons aan wanneer we bij Sine zijn.Het onderwijs van Sine is gestoeld op leren door ontdekken en onderzoeken aan de hand van wetenschappelijke en technologische thema’s. De kinderen uit de groepen 5 en 6 komen ’s middags naar het plusklaslokaal. Zij krijgen daar thematisch onderwijs en filosofie.

Het project voor de kinderen uit groep 7 en 8 is bij Sine dit jaar: En dan nu: het weer van morgen. Binnen deze module gaan de kinderen aan de slag met het fenomeen ‘Weer en Klimaat’. Hoe ontstaat het weer? Welke bijzondere weersverschijnselen zijn er? Waarom is het in Spanje warmer dan bij ons en hoe ontstaan orkanen eigenlijk? Op deze vragen en meer geven we in deze module antwoord en onderzoeken we hoe bijvoorbeeld wolken ontstaan en wat de zonnewarmte allemaal in gang zet. We gaan in op het begrip klimaat en kijken in hoeverre mensen verantwoordelijk zijn voor de verandering daarvan en wat wij daar zelf aan zouden kunnen doen. Natuurlijk gaan de kinderen ook actief zelf aan de slag en bouwen ze hun eigen weerstation. Ook verzamelen, analyseren en verwerken ze hun eigen gegevens (data) die alles te maken hebben met ons weer hier in Nederland. Ze maken zelf regen, ze ontdekken hoe opwarming van de lucht de motor is van ons weer. En ten slotte krijgen ze antwoord op de vraag of een vlindertje die fladdert ergens op de evenaar écht in staat is een orkaan te veroorzaken in Noord-Amerika 🙂
De module wordt afgesloten met een presentatie voor genodigden.

 

Dit project duurt tot februari 2018.
Om tot een goed eindresultaat te komen, worden de kinderen allerlei vaardigheden bijgebracht op het gebied van Science, Technology, Engeneering, Arts en Math (afgekort: STEAM).

Zoals gezegd krijgen de kinderen uit beide plusklassen ook thematisch onderwijs. Bij thematisch onderwijs gaan zij a.d.h.v. een onderzoeksvraag op zoek naar informatie om een antwoord op hun vraag te vinden.  Daarnaast besteden beide groepen wekelijks aandacht aan filosofie. De kinderen leren hier p.a. hun mening onder woorden te brengen, te luisteren naar anderen, open te staan voor andermans mening, respect te hebben voor een andere mening. De kinderen werken o.l.v. van een vaste leerkracht in de plusklas. Bij ons is dat juffrouw Petra Makkink.

In onze orthotheek op de dependance en op het hoofdgebouw hebben we speciale leerstof en – middelen, waarmee de kinderen die meer aankunnen in de reguliere klassen en in de plusklas  extra uitgedaagd worden.

Samenwerking PO-VO voor meer- en hoogbegaafde leerlingen.
Ook aan het einde van de basisschoolperiode bieden wij onze meer- en hoogbegaafde achtstejaars leerlingen graag een extra zorgverbredingstraject aan. Samen met het Markland College hebben we daarom al jaren geleden een samenwerkingsverband opgestart, waarbij de schoolverlaters van de basisschool al tijdens groep 8 de middelbare school bezoeken om daar modules van bijvoorbeeld Frans, wiskunde, biologie, O&O (onderzoek & ontwerpen) en de klassieke talen te volgen.
De kinderen werken met speciaal voor hen ontwikkelde leerstof.

Het “voorloperstraject” omvat zo’n 8 bijeenkomsten. Tijdens de afsluitende bijeenkomst presenteren de kinderen hetgeen zij geleerd hebben aan hun medecursisten, ouders/verzorgers, hun leerkrachten en andere belangstellenden. De afsluitende bijeenkomst is ieder jaar een feestelijke en indrukwekkende happening voor de deelnemers en de genodigden.
De uitreiking van het certificaat maakt jaarlijks een vast onderdeel uit van de afsluiting van het “voorloperstraject”.